Connecting the dots-button

ACTIVITY is een netwerkorganisatie waarbinnen vier typen partners samenwerken, te weten: equity partners, associate partners, netwerk partners en salary partners (young professionals).

De partners werken samen, leren samen en ondernemen samen op basis van een intern professionaliseringsprogramma dat vanuit de ACTIVITY Academy onder leiding van prof. dr. mr. Leo Witvliet wordt uitgerold.

Partners van ACTIVITY werken allemaal binnen de visie zoals die in de papers van prof. dr. mr. L. Witvliet en drs. M.R.G.P. Mud is verwoord, te weten: Grip op Complexiteit;  Hoe complexe opgaven organiseren en besturen in complexe nieuwe (netwerk) organisatievormen, respectievelijk ‘Publiek Leiderschap ‘omringd door glorie’ op het Plein met de Toren’. Beide te lezen verderop op deze site, onder de button van de ACTIVITY Academy.

ACTIVITY werkt met de volgende partners. Hun diepte ervaring is via de link te lezen op hun linkedin pagina’s.

Marco Mud

Management & advies & opleiding
Equity partner
Manager & adviseur & opleider

LINKEDIN

Gidy Marijnen

Advies
Equity partner
Adviseur

prof. dr. mr. Leo Witvliet

Opleiding & advies
Associate partner
Adviseur & opleider

LinkedIn

Erika Osinga

Management & advies & opleiding
Associate partner
Manager & adviseur & opleider

LINKEDIN

Ed Lam

Opleiding & advies
Associate partner
Opleider & learning consultant

LINKEDIN

Emiel Felix

Opleiding
Associate partner
Opleider & learning consultant

Henk van Soest

Management
Associate partner
Manager

LinkedIn

Dave Pieplenbosch

Management
Associate partner
Manager & opleider

Dick Hulzebos

Management & advies
Associate partner
Manager & opleider

Arjan van Bommel

Opleiding
Associate partner
Opleider & learning consultant

LINKEDIN

Harrie Brakel

Opleiding
Netwerk partner
Opleider & learning consultant

LINKEDIN

Annette Berenschot

Management & advies
Associate partner
Manager & adviseur

LINKEDIN

Willem Manneke

Management
Netwerk partner
Manager

LINKEDIN

Dennis Sikkema

Management
Netwerk partner
Manager

Leon van Soomeren

Management support
Young professional
Webber

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?