Meerdere partijen samenwerking bij het opzetten en uitvoeren van complexe organisatorische opdrachten, is, al dan niet bewust, eerder regel dan uitzondering.

Logisch, want in de afgelopen veertig jaar is (ook) het Nederlands organisatorische landschap sterk gefragmenteerd terwijl de vraagstukken waarmee in onze Vloeibare Tijden wordt geworsteld juist integrale aanpak(ken) behoeven. Denk bijvoorbeeld aan wicked problems als klimaatverandering, de groeiende en veranderende zorgbehoefte, mobiliteit, digitalisering, de circulaire economie, en sociale en waterveiligheid. En bedenk daarbij dat opgaven in het kader van dit soort vraagstukken complex zijn en niet realiseerbaar vanonder de bevoegdheid van één enkele bestuurder of directeur. Opgaven van deze mate van complexiteit – opgaven, projecten en programma’s met multifunctionele scopes, diverse bevoegde stakeholders en verschillende participerende organisaties met verschillende culturen en werkwijzen – kunnen alleen door meerdere partijen samenwerking, via tijdelijke netwerkorganisaties, programma’s of projecten worden opgezet en gerealiseerd. De kurk waarop het succes van dit type samenwerking op drijft, is vertrouwen. Vertrouwen in de zin van ‘voorspelbaar gedrag’. Weten wat je aan elkaar hebt, en dat actief onderhouden. Hebben netwerk partners die een gemeenschappelijk probleem of doel hebben vertrouwen in elkaar dan is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle tijdelijke samenwerking ingevuld. Maar vertrouwen is geen gegeven, en moet ‘op een plek der moeite’ worden opgebouwd zeker als partners van verschillende organisaties, met verschillende belangen, werkmethoden en culturen komen.

De netwerkacademie van ACTIVITY draagt bij aan dat noodzakelijke vertrouwen voor potentiele partners om van netwerk tot netwerkorganisatie te komen; van probleem tot oplossing; van doel naar resultaat. Organisaties die voor doelrealisatie externe partners uit hun netwerk nodig hebben, zijn gebaat bij het kennen van elkaars belangen, organisaties, werkmethoden, cultuur, elkaars voorspelbare gedrag. Deze organisaties kunnen de netwerkacademie van ACTIVITY inzetten om elkaar op reguliere basis te ontmoeten, samen maatwerk opleidingsprogramma’s te volgen en innovaties te creëren. Waar beter dan binnen de veilige muren van een academie kan vertrouwen tussen potentiele netwerkpartners ontstaan? En hoe beter wordt er een fundament onder samenwerking gelegd die plug and play is op het moment dat hij nodig is?

ACTIVITY organiseert regionale netwerken zodanig dat er door diverse partners effectief via tijdelijke netwerkorganisaties aan gemeenschappelijke opgaven kan worden gewerkt.

Voor meer informatie neem je contact op met Marco Mud: 06 – 574 352 06 l marcomud@activity.amsterdam

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?