Meerdere partijen samenwerking bij het opzetten en uitvoeren van complexe organisatorische opdrachten in de Fysieke Leefomgeving is even noodzakelijk als complex …

Logisch, want in de afgelopen veertig jaar is (ook) het Nederlands organisatorische landschap sterk gefragmenteerd terwijl de vraagstukken waarmee in onze Vloeibare Tijden wordt geworsteld juist integrale aanpak(ken) behoeven. Denk bijvoorbeeld aan opgaven in het kader van verduurzaming van de fysieke leefomgeving niet zelden bestaande uit met diverse technieken samengestelde scopes; niet zelden uitgevoerd middels tijdelijke teams gevoed vanuit verschillende organisaties met eigen belangen, werkmethoden en culturen, en spelen zich niet zelden af in overvolle openbare en juridisch dichtgeregelde ruimten. Daarom is het projectificeren en realiseren van dit type opgaven zo complex. De kurk waarop het succes van dit type samenwerking drijft, is vertrouwen. Vertrouwen in de zin van ‘voorspelbaar gedrag’. Weten wat je aan elkaar hebt, en dat actief onderhouden. Hebben netwerk partners die een gemeenschappelijk probleem of doel hebben vertrouwen in elkaar dan is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle tijdelijke samenwerking ingevuld. Maar vertrouwen is geen gegeven, en moet ‘op een plek der moeite’ worden opgebouwd zeker als partners van verschillende organisaties, met verschillende belangen, werkmethoden en culturen komen.

De netwerkacademie van ACTIVITY draagt bij aan dat noodzakelijke vertrouwen voor potentiele partners om van netwerk tot netwerkorganisatie te komen; van probleem tot oplossing; van doel naar resultaat. Organisaties die voor doelrealisatie externe partners uit hun netwerk nodig hebben, zijn gebaat bij het kennen van elkaars belangen, organisaties, werkmethoden, cultuur, elkaars voorspelbare gedrag. Deze organisaties kunnen de netwerkacademie van ACTIVITY inzetten om elkaar op reguliere basis te ontmoeten, samen maatwerk opleidingsprogramma’s te volgen en innovaties te creëren. Waar beter dan binnen de veilige muren van een academie kan vertrouwen tussen potentiele netwerkpartners ontstaan? En hoe beter wordt er een fundament onder samenwerking gelegd die plug and play is op het moment dat hij nodig is?

ACTIVITY organiseert regionale netwerken zodanig dat er door diverse partners effectief via tijdelijke netwerkorganisaties aan gemeenschappelijke opgaven kan worden gewerkt.

Voor meer informatie neem je contact op met Marco Mud: 06 – 574 352 06 l marcomud@activity.amsterdam

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?