Het opzetten van of leiding geven aan tijdelijke netwerkorganisaties, programma- of projectteams die gesteld staan voor complexe opgaven, is niet iets dat je er zomaar bij doet.

Leidinggevenden van tijdelijke teams of organisaties die moeten dealen met vraagstukken op gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering, circulaire economie, mobiliteit, zorg of leefbaarheid, beschikken over een bepaald soort DNA. DNA met strengen die het voortdurend nemen van initiatief en het geven van instructie aan de omgeving om verder te komen in het samenwerkingsproces aan complexe opgaven, stimuleren. Natuurlijk draait het bij ‘netwerkleiderschap’ om meer dan om initiatief en instructie alleen, maar het begrippenpaar vormt naar ons inzicht wel de kern ervan. Hoe dat zit kun je bijvoorbeeld lezen in ons paper ‘Publiek Leiderschap ‘omringd door glorie’ op het Plein met de Toren’, verderop op deze site, onder de button van de ACTIVITY Academy. Want leiders zijn ‘omringd door glorie’ als ze onderzoekend, consciëntieus en tamelijk extravert zijn. Als ze niet alleen haalbare resultaten onderhandelen, maar ook conditionerende werkwijzen. Als ze veerkrachtig zijn, goed met tegenslag om kunnen gaan want tegenslag is een gegeven bij multi partijen samenwerking. En als hun rationele en sociale competenties in elkaar overlopen. Als ze hun opgaven realistisch scopen en conditioneren omdat ze uitgaan van de wensen, angsten en (on)mogelijkheden van betrokkenen. Als hun plannen haalbaar zijn omdat ze dit soort s.m.a.r.t.-processen op basis van co-creatie aangaan. Als ze adequaat sturen en delegeren omdat ze verbaal sterk zijn en bij alle doelgroepen betrokken. Kortom, als ze stappen vooruit zetten omdat ze weten waarom complexe opgaven complex zijn, omdat ze weten hoe ze tijdelijke netwerkorganisaties, programma’s of projecten kunnen opzetten, leiden en afbouwen. En omdat ze weten dat je samen verder komt dan alleen omdat je alleen wel sneller gaat maar dan al snel voor de muziek uitloopt.

Behoefte aan support? ACTIVITY biedt de volgende leidinggevende functies aan:

  • Procesmanagers die tijdelijke teams en organisaties opzetten;
  • (Bestuurlijk) projectmanagers die tijdelijke teams opstarten en leiden;
  • Programmamanagers die programma’s opstarten en leiden;
  • Portfoliomanagers die programma’s en projecten helpen besturen;
  • PMO managers die complexe projecten, programma’s en portfolio helpen besturen;
  • Netwerkorganisatie managers die tijdelijke organisaties opzetten en leiden;
  • Lijnmanagers (ad interim) die verantwoordelijk zijn voor afdelingen met complexe opgaven;
  • Chief Networking Officers die netwerken opzetten en gericht ontwikkelen;
  • Webbers die samenhang tussen processen, projecten en programma’s op portfolio/ agenda niveau zichtbaar maken.

Voor meer informatie neem je contact op met Marco Mud: 06 – 574 352 06 l marcomud@activity.amsterdam

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?