Marco Mud

Co-founder

Marco Mud is ervaren in het managen en besturen van lijn-, programma- en project organisaties die actief zijn binnen de Fysieke Leefomgeving. Als ‘bestuurlijk activist’ projectificeert hij met betrokkenen van stakeholder tot uitvoerder gemeenschappelijke doelen, creëert en coördineert hij tijdelijke organisaties op basis van de principes van Lerend Organiseren, en professionaliseert hij along the way competenties van key spelers opdat aanpakken beklijven. Als bestuurskundige voegt hij, kort & goed, coördinatiekracht toe aan organisaties van verschillende technische functies. Mud bouwde zijn interim management ervaring vanaf 1997 stapsgewijs onder meer op bij VVD Utrecht, KLM, NOKIA, SIEMENS, AT Osborne, Erasmus Medisch Centrum, Provincie Noord-Brabant, GVB Amsterdam.

LinkedIn

Born & Raised

Na zijn studie Politieke Wetenschappen/ Bestuurskunde (UvA), daarvoor de Lerarenopleiding (HU), en twee internationale stages waarvan een in Londen en de andere in Toronto, startte Mud in 1994 zijn carrière als consultant en trainer bij ACTIVITY Projectmanagement services, het management en adviesbureau waarvan hij nu mede-eigenaar en directeur is. Onder mentoraat van zijn teamleider Opleiding en Training dr. J.H.M. (Emiel) Felix, bekwaamde Mud zich in het projectmanagement vak middels het geven van projectmanagementtrainingen voor het middel en hoger management van onder meer KPN, KEMA en diverse overheidsorganisaties. En onder mentoraat van B.E.A. (Gidy) Marijnen, toen teamleider Consultancy binnen ACTIVITY en thans mede eigenaar van ACTIVITY samen met Mud,  bekwaamde hij zich in het programmamanagement middels (internationale) strategische management consultancyrollen voor directeuren van onder meer KLM en NOKIA.

Na ACTIVITY trad Mud in 2003 in dienst bij EXPECTO Projectmanagement services van waaruit hij zijn competenties verder ontwikkelde middels opdrachten voor The Green Tulip Railway Company en verbreedde middels management consulting rollen bij een (project) organisatieontwikkelingsprogramma voor SIEMENS en bij de implementatie van Projectportfoliomanagement binnen SIEMENS en ProRail.

Via een head hunter trad Mud vervolgens in 2007 in dienst van AT Osborne, een uit Berenschot voortkomend gerenommeerd (project) management en adviesbureau voor de Fysieke Leefomgeving. Bij Osborne ontwikkelde hij zijn lijnmanagement competentie eerst als Business Manager ‘Interim’, de afdeling die hij in nauwe samenwerking met prof. dr. mr. Leo Witvliet  opzette en van een Associate pool en een  Academy voorzag en daarna als Directeur ‘Interim’ en Directeur Bestuur & Organisatie.

In 2016 keerde Mud als DGA terug binnen de ACTIVITY gelederen en stortte zich in diverse complexe project- en lijnmanagement opdrachten. Als programmamanagementconsultant voor een directeur van het ONE Programma van het Erasmus Medisch Centrum waarmee zij onder meer de verhuizing managede van de oud- naar de nieuwbouw; als manager projectbeheersing later projectmanager van het  gebiedsontwikkelingsprogramma ‘Ruimte voor de Maas’ dat, als onderdeel van het Deltaprogramma, door de Provincie Noord-Brabant in regie voor het Rijk werd uitgevoerd; als projectmanagementconsultant voor het management van de MRDH bij een professionaliseringsprogramma Projectmanagement, en als Manager Uitvoering ad interim voor het Railinfrabedrijf (RIB) van GVB Amsterdam.

Thans (2024) implementeert Mud de  ‘Lessen van de Berlagebrug’ binnen GVB in opdracht van de Manager Projectenbureau van GVB RIB.

Gidy Marijnen

Co-founder

Gidy ondersteunt management als project & programmamanagement consultant, met meer dan veertig jaar ervaring in het politieke, publieke en private domein, met raad en daad bij het ontwikkelen en realiseren van complexe strategie vraagstukken. En helpt complexe organisaties als change manager bij het inrichten en professionaliseren van hun projectorganisatie volgens de condities van het Chief Project Office-model.

Henk van Soest

Co-founder

Henk zet als project & programma bureau manager, met meer dan dertig jaar ervaring in het publieke en private domein, project en programma bureaus op van waaruit hij complexe internationale projecten en programma’s beheerst. Daarnaast ondersteunt hij bureau managers als consultant bij het effectief en efficiënt beheersen van complexe projecten en programma’s.

Henk opereert vanuit Madrid.

LinkedIn

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?