Marco Mud

Co-founder

Marco zet, als project & programmamanagement consultant, met meer dan twintig jaar professionele ervaring in het politieke, publieke en private domein, projecten en programma’s methodisch en gepassioneerd, resultaatgericht en in samenwerking, op. Managet projecten en programma’s consciëntieus. Ondersteunt bestuur, directie en management met raad en daad bij het ontwikkelen en realiseren van complexe strategie vraagstukken. En helpt complexe organisaties als change consultant bij het inrichten en professionaliseren van hun projectorganisatie volgens de condities van het Chief Project Office-model.

LinkedIn

Gidy Marijnen

Co-founder

Gidy ondersteunt management als project & programmamanagement consultant, met meer dan veertig jaar ervaring in het politieke, publieke en private domein, met raad en daad bij het ontwikkelen en realiseren van complexe strategie vraagstukken. En helpt complexe organisaties als change manager bij het inrichten en professionaliseren van hun projectorganisatie volgens de condities van het Chief Project Office-model.

Henk van Soest

Co-founder

Henk zet als project & programma bureau manager, met meer dan dertig jaar ervaring in het publieke en private domein, project en programma bureaus op van waaruit hij complexe internationale projecten en programma’s beheerst. Daarnaast ondersteunt hij bureau managers als consultant bij het effectief en efficiënt beheersen van complexe projecten en programma’s.

Henk opereert vanuit Madrid.

LinkedIn

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?