ACTIVITY staat klaar voor publieke en private organisaties

Hieronder is een aantal geanonimiseerde voorbeelden van opdrachten opgenomen. De impressies zijn door diverse Activisten volgens het star-principe opgesteld. Voorbeelden van opdrachten zijn ook te lezen op de linkedin sites van de Activisten. Daarbij treft u ervaring die is opgedaan bij onder meer de aanleg en exploitatie van de Betuweroute, de aanleg van de Tweede Maasvlakte, de Noord-Zuidlijn, de Uithoflijn, het Hoogwaterbeschermingsprogramma; bij de organisatieontwikkeling van staande naar projectmatig werkende organisaties, voor opdrachtgevers als Ministeries, Provincies, Regionale samenwerkingsverbanden, Gemeenten, en publieke en (internationale) private instellingen respectievelijk ondernemingen. Daarbij gaat het immer om complexe opgaven, die in complexe omgevingen, middels tijdelijk werkbare overeenkomsten ‘op tijd en binnen budget’ georganiseerd, gerealiseerd en bestuurd dienen te worden.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?