Opgaven in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma gaan niet per se alleen over water, bevatten niet zelden ook andere technisch-inhoudelijke elementen zoals grond, flora en fauna, fysieke infrastructuur, economische en recreatieve activiteit, cultuur historische waarden. Zoveel activiteiten als er dan zijn, zijn er ook stakeholders. Projectmanagers hebben dan onder meer te maken met bestuurders van bijvoorbeeld het Rijk, Provincies, gemeenten, publieke organisaties, stichtingen, bewoners. You name it.

Opgaven in het kader van de Bouwopgave van Nederland gaan niet per se alleen over huizen, bevatten niet zelden, of raken aan ook andere technisch-inhoudelijke elementen zoals water, flora en fauna, fysieke infrastructuur, economische en recreatieve activiteit, cultuur historische waarden. Zoveel activiteiten als er dan zijn, zijn er ook stakeholders. Projectmanagers hebben dan onder meer te maken met bestuurders van bijvoorbeeld gemeenten, Provincies, publieke organisaties, stichtingen, bewoners. You name it.

Opgaven in het kader van de energietransitie, de verduurzaming van de fysieke leefomgeving, het circulair maken van economische activiteit, niet uitgezonderd. Ook daar zien we belang en nut van de multi-partij samenwerking naar de voorgrond komen. Projectmanagers worden dan niet alleen ‘horizontaal’ uitgedaagd om relevante inhoudelijke, technische activiteiten via andere managers buiten hun eigen organisatie te verbinden. Tegelijkertijd worden ze ‘verticaal’ uitgedaagd om besturen en uitvoerders van de eigen en andere organisaties, en alles wat daar tussen zit, doelgericht en duurzaam verbinden.

Managers worden naast te beheersen, ook geacht te leiden. – Voorop te gaan in een strijd niet zelden gekenmerkt door scope  onduidelijkheid, middelen onzekerheid en een onvaste eigen positie om een project te maken en te realiseren door betrokkenen effectief te verbinden middels vakmanschap en vertrouwen.

Niet alle managers zijn al leiders. Niet alle managers zullen het ook (willen) worden. Maar zij die manager van een complex project – vloeiende scope, vloeibare stakeholderomgeving, verschillende werkwijzen – (willen) zijn, moeten dan wel zijn: Krachtige Leiders, zogezegd. Leiders die vanuit hun stabiele persoonlijkheid en vakmanschap verbindingen en vertrouwen doelgericht en duurzaam organiseren.

ACTIVITY helpt die managers die bewust hun persoonlijke kracht en professionele competenties willen inzetten en ontwikkelen om complexe opgaven bekwaam te kunnen leiden – en managen.

Nothing found.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?