Het opzetten van of leiding geven aan (tijdelijke) organisaties die gesteld staan voor complexe opgaven, is geen sinecure.

Soms is er behoefte aan advies of ondersteuning bij het geven van leiding aan teams of organisaties, soms is er behoefte aan methodische kennis naar processen om opgaven vorm te geven organisaties in te richten, en soms is er behoefte aan het verbinden van stakeholders aan overeenkomsten of het opzetten van projecten of programma’s. Meerdere partijen samenwerking bij het opzetten en uitvoeren van complexe organisatorische opdrachten zoals bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering, circulaire economie, mobiliteit, zorg of leefbaarheid, vraagt veel kennis en bijzondere vaardigheden om specialisten, medewerkers en managers productief, doelgericht samen te laten werken. Lerend organiseren speelt ook hierbij een belangrijke rol. Adviseurs van ACTIVITY beschikken zowel over de proces- als de organisatorische kennis om complexe opgaven uitvoerbaar te maken als over de vaardigheid om dit samen te doen met betrokkenen. Dit niet op basis van een command & control benadering, maar door te streven naar inzicht. Inzicht bij betrokkenen naar het wat en het waarom. Inzicht dat ontstaat door leerprocessen centraal in het eigen handelingsrepertoire te stellen. Inzicht als resultaat van een gemeenschappelijk leerprocessen dat werkt als kompas. Wordt de opgave te groot, te complex of te specifiek? ACTIVITY kan helpen met adviseurs die ondersteunen, aanvullen, richting geven bij het uitvoeren van complexe opgaven en het complexe opgaven vriendelijker maken van de organisatie, maar niet overnemen. Hun doel is tweeledig: de opdrachtgever op het goede spoor houden en haar of hem laten leren on the job.

Management consultants van ACTIVITY staan leidinggevenden met raad en daad bij, bij het realiseren van complexe opgaven;

Waarom netwerk-strategieën een positief effect hebben op de kwaliteit van multi partijen samenwerking aan complexe opgaven en onder welke organisatorische condities voor een gunstig netwerk leiderschap klimaat zorgen, kunt je lezen in ons paper ‘Publiek Leiderschap ‘omringd door glorie’ op het Plein met de Toren’, verderop op deze site, onder de button van de ACTIVITY Academy.

Voor meer informatie neem je contact op met Marco Mud: 06 – 574 352 06 l marcomud@activity.amsterdam

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?