Netwerkacademie

Meerdere partijen samenwerking bij het opzetten en uitvoeren van complexe organisatorische opdrachten, is, al dan niet bewust,  eerder regel dan uitzondering voor …

Lees verder

Management

Het opzetten van of leiding geven aan tijdelijke netwerkorganisaties of multi discipinaire teams, is niet iets dat je er als lijn- of project-manager zomaar bij doet ...

Lees verder

Management consultancy

Het opzetten van of leiding geven aan tijdelijke netwerkorganisaties of multi disciplinaire teams die gesteld staan voor complexe opgaven, is geen sinecure ...

Lees verder

Opleiding

Doen, kennen, kunnen. Met ontwikkelprogramma’s van ACTIVITY verstevig je je niet alleen je eigen leiderschap voor het realiseren van complexe opgaven, …

Lees verder

Met haar ‘NESTOR Programma’ ondersteunt ACTIVITY de projectmanagers van de fysieke leefomgeving met ‘Raad voor Daad’

Nederland staat voor een aantal complexe, urgente maatschappelijke vraagstukken. Het gaat onder andere om het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende woningtekort, de verduurzaming van de landbouw en een aanzienlijke uitbreiding van het natuurareaal. Stuk voor stuk opgaven die impact hebben op onze leefomgeving.

Opgaven die complex zijn omdat ze gegeven hun grootte, risico en middelenbehoefte niet zelden door tijdelijke samenwerking tussen diverse organisaties ontwikkeld en gerealiseerd moeten worden. Belangen, werkmethoden en organisatieculturen van bijvoorbeeld Rijksdiensten, Provincies, gemeenten en andere publieke  en private organisaties dienen dan voor een bepaalde periode aan één gemeenschappelijk doel gesmeed te worden; een vraag die meer vraagt van de persoonlijke en professionele leiderschapsvaardigheden van een projectmanager dan van alleen haar/ zijn ‘GROKIT-beheers’ managementinstrumentarium.

Projectmanagers worden in dat soort complexe situaties enerzijds ‘horizontaal’ uitgedaagd om relevante technische en organisatorische activiteiten met andere managers buiten hun eigen organisatie te verbinden. Anderzijds worden ze ‘verticaal’ uitgedaagd om besturen en directies  van de eigen en andere organisaties duurzaam aan hun project te verbinden.

Dit vraagt van projectmanagers bijzondere leiderschapskwaliteiten. Het nemen van de leiding waar vaak sprake is van scope onduidelijkheid, onzekerheid over middelen en de eigen positie die voornamelijk rust op het subtiele vermogen betrokkenen doelgericht te binden. Dit vraagt om vakmanschap, verbinding en vertrouwen. Dit is niet elke projectleider van nature gegeven. Niet elke projectleider zal dit zich ook eigen kunnen maken.

Voor projectmanagers van complexe projecten is het echter een vereiste. Zij weten met hun persoonlijke, vakmatige en contextuele vaardigheden verbinding te leggen en het vertrouwen doelgericht en duurzaam te organiseren. Zij zorgen steeds voor duidelijke scopes, productieve projectteams en voor stabiele stakeholderomgevingen. Zij weten hun aanpak steeds effectief af te stemmen op de situatie.

Maar kunnen dat niet vanzelf noch altijd alleen.

Hulp is soms nodig in de vorm van management, management support, mentoraat of  coaching.

Vanuit haar Nestor programma stelt ACTIVITY ook mentoren en coaches beschikbaar die (project) managers ondersteunen bij het projectificeren en realiseren van hun complexe opgaven.

Daarbij kun je denken aan het winnen van kennis, het verkrijgen van inzicht, het vergroten van het professionele handelingsrepertoire, het schragen van het zelfvertrouwen.

Men een mentor kijk je voor namelijk ‘naar buiten’ vanuit de vraag hoe je effectiever kunt organiseren, projectificeren en besturen. De focus hierbij ligt met name op je vakmatige, professionele en contextuele competenties.

Met een coach vanuit het Nestor programma kijk je voornamelijk ‘naar binnen’ vanuit de vraag hoe je effectiever kunt zijn vanuit je persoonlijkheidskenmerken en karakter. Hierbij ligt de focus met name op je persoonlijke en professionele competenties.

En een en ander kan natuurlijk ook in de mix als dat beter zou helpen.

Hoe dan ook, ben jij zo’n Complexiteitsmanager, werk je mee aan de overhaul van de fysieke leefomgeving en kun je een duwtje in de goede richting gebruiken? Neem dan contact op met Marco Mud, Manager ‘Nestor programma’: marcomud@activity.amsterdam; 06 – 574 352 06

Met haar Nestor programma stelt ACTIVITY haar langjarige ervaring met complexe opgaven van de fysieke leefomgeving middels opleiding, mentoraat en coaching (individueel en teams), (interim) management en management support graag beschikbaar aan de huidige en aankomende generatie project managers.

De coaches en mentoren van ACTIVITY; de Nestoren van ACTIVITY zijn ervaren, gereputeerde eindverantwoordelijk managers van complexe opgaven in de fysieke leefomgeving; leiders van multi disciplinaire (IPM) teams waarmee ze samenwerken, en ervaren in het coachen en mentoren van senior, medior en junior (project) managers.

 

Nothing found.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?