Onder druk van een mogelijke openbare aanbesteding zocht een gemeentelijk vervoerbedrijf naar strategieën om dit risico te verkleinen dan wel op te vangen. Als strategisch adviseur van het hoofd van een belangrijke afdeling van deze organisatie was het mijn taak om alle managers op een kansrijke strategie om met het risico om te gaan te verenigen. Een proces van lerend organiseren bracht hier uitkomst. In dat proces zochten betrokken managers, gevoed door experts, zelf een weg uit de duisternis. Dit met als gevolg een concrete strategie, een ambitieus veranderprogramma en een samenwerkproces dat de strategie voortdurend adaptief houdt.